Trong phiên họp thường kỳ 1/2023 mới đây, Lãnh đạo UBND tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tiến hành rà soát, tổng hợp các vấn đề tồn tại, khó khăn để đưa ra các biện pháp tháo gỡ trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), đầu tư đồng bộ, khớp nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật, công tác nghiệm thu, bàn giao, đồng thời, làm căn cứ thanh quyết toán cho các dự án phát triển khu đô thị (KĐT) trên địa bàn.

Tìm hiểu thêm dự án Solasta Mansion của tập đoàn Nam Cường.

Một góc thành phố Hải Dương.

Một góc thành phố Hải Dương.

Cụ thể, UBND tỉnh đã chỉ đạo:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan thực hiện việc rà soát lại cơ chế chính sách thực hiện dự án, rà soát các nội dung về chủ trương đầu tư, thẩm quyền quyết định đầu tư…chỉ ra sự thay đổi về cơ chế trong quá trình thực hiện dự án và hướng xử lý vướng mắc, tồn tại nếu có.

Giao UBND thành phố Hải Dương chủ trì, làm đầu mối, phối hợp với Sở Tài nguyên và môi trường, Chủ đầu tư, các Sở ngành có liên quan, UBND các phường rà soát lại tổng thể công tác GPBM của dự án. Xác định rõ những nội dung còn vướng mắc, cụ thể từng vị trí, ranh giới, diện tích chưa giải phóng được mặt bằng bàn giao cho chủ đầu tư. Chỉ ra nguyên nhân cụ thể và phương án giải quyết để sớm hoàn thành công tác GPMB cho dự án.

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND thành phố Hải Dương, chủ đầu tư rà soát công tác nghiệm thu và bàn giao hạ tầng kỹ thuật của dự án cho UBND thành phố Hải Dương quản lý khai thác.

Giao Sở Tài chính chủ trì công tác thanh quyết toán, căn cứ vào quy định của pháp luật, căn cứ vào cơ chế triển khai thực hiện dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện công tác thanh quyết toán của dự án.

Yêu cầu chủ đầu tư chủ động phối hợp cùng với các Sở, ngành, chính quyền địa phương, tập trung nguồn lực hoàn thành công tác GPMB, đầu tư hoàn thiện các hạng mục hạ tầng còn lại (giao thông, chiếu sáng, cấp thoát nước, đấu nối hạ tầng …) khi đã được bàn giao mặt bằng. Khẩn trương đầu tư xây dựng hoàn thiện dự án để tổ chức bàn giao theo đúng nội dung đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trong các dự án được đưa ra xem xét tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong phiên họp có 2 dự án do Tập đoàn Nam Cường làm chủ đầu tư từ năm 2002. Đến nay các dự án đã cơ bản hoàn thành, góp phần vào việc phát triển thành phố Hải Dương từ một thị xã nhỏ ở những năm 1999 – 2000, trở thành đô thị loại I vào năm 2019. Các khu đô thị này đã làm thay đổi bộ mặt đô thị thành phố Hải Dương, tạo ra một mô hình khu đô thị văn minh, hiện đại về cảnh quan kiến trúc, đồng bộ về cơ sở hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật. Góp phần nâng cao đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần của người dân thành phố.

Tuy nhiên, do một số vướng mắc, đến nay vẫn còn một số hạng mục chưa hoàn thiện, chủ yếu trong khâu GPMB, khớp nối giao thông, điều chỉnh phương án cho phù hợp bối cảnh mới… và tiến hành các hoạt động nghiệm thu thanh quyết toán.

Ngay từ những ngày đầu tiên của năm mới 2023, việc tổ chức phiên họp của UBND tỉnh Hải Dương để xem xét, chỉ đạo giải quyết những vấn đề khó khăn cho các dự án còn kéo dài, chưa hoàn thành trong thời gian qua đã cho thấy sự quyết tâm vào cuộc, đồng hành cùng chủ đầu tư để giải quyết dứt điểm những tồn tại trong công tác đầu tư cơ sở hạ tầng, đầu tư dự án của UBND tỉnh Hải Dương. Nội dung làm việc trong phiên họp của UBND tỉnh Hải Dương đã đem lại cho các chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh Hải Dương nói chung, Tập đoàn Nam Cường nói riêng một luồng sinh khí mới, vun đắp sự hào hứng, nhiệt huyết, quyết tâm cho Tập đoàn Nam Cường phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch đầu tư xây dựng các công trình của dự án trong năm Quý Mão 2023.

Đặc biệt, các hoạt động này cũng nằm trong tinh thần chỉ đạo chung của Chính phủ trong việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án BĐS tại các địa phương.